READING

the definition of the abstract art

the definition of the abstract art

We’ve heard quite recently that visiting museums is a waste of time. We couldn’t disagree more. For us, visiting galleries and museums is an inseparable part of traveling. And the greatest opportunity to discover something new, to get a fresh perspective, and to be inspired. We’ve observed that the more abstract the art, the more we enjoy wandering between the gallery walls. As Pablo Picasso said: “Art is the lie that enables us to realize the truth.” And for us, it’s the greatest definition of the abstract art. I’m not sure what drew us more to the Fundació Joan Miró in Barcelona. The Joan Miró’s art or the fantastic building with the spectacular view, which hosts his grates artworks. Nevertheless, it was the perfect afternoon and time well spent.

Usłyszeliśmy ostatnio, że chodzenie do muzeów to strata czasu. Nie możemy się chyba bardziej nie zgodzić. Wizyty w muzeach są dla nas są nieodłączną częścią podróżowania. Jeśli tylko mamy możliwość, staramy się spędzić trochę czasu w oderwaniu od rzeczywistości. Bo tym dla nas jest wizyta w muzeum. Oderwaniem od rzeczywistości, które pozwala spojrzeć na świat trochę inaczej. Pablo Picasso powiedział, że sztuka jest kłamstwem, które pozwala nam poznać prawdę. To chyba najpiękniejsza definicja sztuki, na jaką trafiliśmy. Naszymi ulubionymi muzeami są barcelońska MACBA (Museu d’Art Contemporani de Barcelona) i nowojorska MOMA (The Museum Of Modern Art‎)Do Fundació Joan Miró przyszliśmy trochę zwabieni samym budynkiem, w którym mieści się muzeum. Ale to co znajdziecie w środku, niczym nie ustępuje widokowi, jaki rozpościera się na zewnątrz.


Polish couple traveling across North America. We love hiking, exploring mountains, woods and new cities. We can’t live without great food and good tea (sometimes coffee).

RELATED POST

INSTAGRAM
follow us on instagram