READING

Top of the World

Top of the World

We have waited for this day for a long time. We waited until our condition will allow us to do this madness until the weather is perfect. Well, it is never perfect, especially when you expect it to be. Vancouver to Whistler is a two hours drive. We watched all the way dark, grey clouds, which did not fill us with optimism. When we drove to the top, it wasn’t better. When we got off the gondola after nearly half an hour of the drive, we were literally in the clouds.

Czekaliśmy  na ten dzień bardzo długo. Czekaliśmy aż nasza kondycja pozwoli nam na to szaleństwo, aż pogoda będzie idealna.  No cóż, nigdy nie jest idealnie, zwłaszcza wtedy, kiedy się tego oczekuje. Z Vancouver do Whistler  jedzie się około dwóch godzin. Droga jest prosta, a widok na zatokę i góry zapiera dech w piersiach. My całą drogę obserwowaliśmy szarobure chmury, które nie napawały nas optymizmem.
Gdy wjeżdżaliśmy na górę, w cale nie było lepiej. Gdy wysiedliśmy z gondoli po prawie półgodzinnym wjeździe, znaleźliśmy się dosłownie w chmurach.

IMG_0598IMG_0607 IMG_0613 IMG_0621
We had to drive even higher. Chairlift to a height of over 2,000 meters in the clouds with views of the rocks is an unforgettable experience.

Musieliśmy wjechać jeszcze wyżej. Wyciąg krzesełkowy na wysokość przeszło 2000 metrów w chmurach  z widokiem na skały jest niezapomnianym przeżyciem. 

IMG_0629 IMG_0653 IMG_0665 IMG_0666 IMG_0668
But nothing can compare to the view from the top, which is not without reason called the Top of the World Summit. We felt literal like on top of the world.

Nic jednak nie dorówna widokowi z samej góry, która nie bez powodu nosi nazwę Szczytu Świata. Czuliśmy się dosłownie jak na czubku świata.

IMG_0669 IMG_0671 IMG_0680 IMG_0683
And here our hike really begins. We started down the most beautiful mountain trail which I think we walked in our life. All the time we were accompanied by a wonderful view of snow capped mountains, a pleasant cool breeze and as you can see beautiful sunshine and blue sky.

I tutaj tak naprawdę zaczyna się nasza wyprawa. Zaczęliśmy schodzić najpiękniejszym górskim szlakiem jakim chyba w życiu szliśmy. Cały czas towarzyszył nam cudowny widok ośnieżonych wierzchołków gór, przyjemny chłodny wiatr i jak widzicie piękne słońce i błękitne niebo. 

IMG_0689 IMG_0695 IMG_0698 IMG_0704 IMG_0706IMG_0720IMG_0753 IMG_0759 IMG_0764 IMG_0771
and that was just the beginning …

a to był dopiero początek…


Polish couple traveling across North America. We love hiking, exploring mountains, woods and new cities. We can’t live without great food and good tea (sometimes coffee).

RELATED POST

INSTAGRAM
follow us on instagram